EndOfSilence Next releases.

Pubblicato da EOS il

One Day in Fukushima “Ozymandias” LP EOSCP015

Stasis “Stasis” CD EOSCP012

Scheletro “Farfalle dentro al vomito” 10″ OUT NOW!

Neid “Noise treatment” 7″ OUT NOW!

Categorie: Releases