Releases

EndOfSilence Next releases.

One Day in Fukushima “Ozymandias” LP EOSCP015 Stasis “Stasis” CD EOSCP012 Scheletro “Farfalle dentro al vomito” 10″ OUT NOW! Neid “Noise treatment” 7″ OUT NOW!

Di EOS, fa